V případě, kdy nebudou v objednávce uvedeny veškeré údaje (jména všech rekreantů, data narození a vztah vůči objednateli), případně nebude objednatel reagovat na e-mailovou komunikaci, bude objednávka stornována.

 

 

Termíny přihlašování na rekreace na letních střediscích:

- 1.2.2017 od 8:00h přihlašování zaměstnanců UK

- 15.2.2017 od 8:00h přihlašování členů klubu Alumni a bývalých zaměstnanců

- 1.3.2017 od 8:00h přihlašování ostatních zájemců o rekreace

 

Termíny letních rekreací

 

Albeř:

- 1. turnus: 16. - 23.7.2017

- 2. turnus: 23. - 30.7.2017

- 3. turnus: 30.7. - 6.8.2017

 

Vážení rekreanti,

dnes dne 27.1.2017 došlo k uzavření dohody mezi SBZ UK a OS Rodinka. Organizování sportovně kulturních aktivit ve druhém a třetím turnusu rekreací ve VS UK Albeř zajistí OS Rodinka.

 

Dobronice:

- 5. - 12.8.2017

 

Horní Poříčí:

- 1. turnus: 16. - 23.7.2017

- 2. turnus: 23. - 30.7.2017

- 3. turnus: 30.7. - 6.8.2017

 

Patejdlova bouda:

- 2. - 9.7.2017

- 30.7. - 27.8.2017

 

Pec pod Sněžkou:

- 2. - 23.7.2017

- 6. - 20.8.2017

 

 

 

Vážení,

 

dovolujeme si Vás informovat o plánované rekonstrukci ve VS Albeř, Dobronice a Horní Poříčí:

 

 

 

Hřiště

 

Víceúčelové hřiště ve VS Dobronice: od 1. 4. 2017 do 11. 6. 2017

 

Tenisová hřiště ve VS Horní Poříčí: hřiště, které se bude prodlužovat od 1. 4. 2017 – 30. 6. 2017, další hřiště od 14. 8. 2017 – 30. 9. 2017.

 

 

Sociální zařízení

 

VS Albeř a VS Dobronice: od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017

 

Z uvedeného vyplývá, že není možné po 30. 9. 2017 v dotčených střediscích poskytnout ubytování, jelikož sociální zařízení nebudou v provozuschopném stavu.

 

 

 

 

 

Přihlášky na výukové akce UK na letní střediska pro rok 2017 jsou přijímány od 1.10.2016, na hromadné akce od 1.11.2016.

V případě nedodržení termínu přihlašování bude objednávka stornována.